VISION

Vision Of YWMobile About Personal Mobility

1

Chúng tôi kết nối mọi di chuyển cần thiết trong đời sống của bạn. Không chỉ là sự di chuyển mang tính cá nhân, chúng tôi còn quan tâm đến phương tiện xe, giao nhận hàng và cả ẩm thực, tất cả mọi thứ xung quanh bạn.

Vision Of YWMobile About Personal Mobility

2

Chúng tôi tạo ra giá trị mới cho các đối tác bằng cách cung cấp nhiều cơ hội hơn, nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đưa ra các dịch vụ di động và những chuẩn bị cho các dịch vụ đó.

Vision Of YWMobile About Personal Mobility

3

Chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái di động mới bằng việc cung cấp một nền tảng minh bạch và công bằng, từ đó làm hài lòng tất cả những người tham gia mô hình kinh doanh đa diện này bao gồm khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác.

FEATURE

YWMobile Feature About Car Service YWMobile Feature At Bixby Service YWMobile Feature
Ứng dụng
Ứng dụng
Trải nghiệm của khách hàng sẽ được mang vào ứng dụng dành riêng cho di động
Ứng dụng
Công cụ quản lý và kiểm soát
Hệ điều hành có khả năng tích hợp để quản lý và kiểm soát
Ứng dụng
Phân tích thời gian thực
Cân bằng cung cầu bằng việc phân tích thời gian thực của nhiều đối tượng khách hàng
Ứng dụng
Vận hành và tối ưu hóa
Giải pháp vận hành và tích hợp hệ thống dựa trên yêu cầu của khách hàng
Ứng dụng
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Chức năng gọi dựa trên nhận diện giọng nói và hệ thống quản lý thông minh
Ứng dụng
UX/UI
UX/UI được tối ưu hóa cho dịch vụ di động