Đã chạy cho các ứng dụng khác như Grab, Be... có đăng ký Star được không?

Tài xế đã chạy Grab, Be… vẫn đăng ký làm đối tác với Star được. Không ảnh hưởng đến bất kì chính sách hay ưu đãi mà Star cung cấp, vẩn được tham gia đầy đủ các chương trình mà Star tổ chức