Xe 16 chổ có đăng ký được không?

Hiện tại Star chỉ cung cấp dịch vụ dành cho xe 4 chổ và 7 chổ. Vậy nên xe 16 chổ chưa đăng ký được.