Xe đứng tên của công ty có đăng ký trở thành đối tác của Star được không?