Nếu thao tác rút tiền vào tài khoản thì bao lâu tôi nhận được ?

Tính từ khi thao tác rút tiền sau 1 đến 2 ngày đối tác sẽ nhận được tiền vào tài khoản. Nhưng nếu thao tác lệnh rơi vào thứ 6, ngày lễ và cuối tuần thì đối tác sẽ xét vào ngày làm việc tiếp theo 1 đến 2 ngày 
VD: Thứ 6 rút tiền thì lệnh được xem xét vào thứ 2 và tài xế sẽ nhận tiền vào thứ 3 

Lưu ý: Lệnh rút tiền sẽ được chấp nhận khi số tiền rút tối thiểu là 500k và tài khoản người nhận phải đúng tên của đối tác. Đối với các tài khoản khác thì đối tác phải liên hệ với STAR tránh trường hợp lệnh bị từ chối.