Job overview and responsibilities

  • Tham gia phát triển ứng dụng IOS

Required Skills and experience


  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc phát triển ứng dụng IOS (Native)
  • Có kinh nghiệm làm việc với: Swift, RXSwift, Objective-C, Foundation, UIKit
  • Có kinh nghiệm làm việc với Firebase (FCM, Auth, Crashlytics), Google Map SDK
  • Hiểu về cocoa pods
  • Đam mê phát triển ứng dụng IOS

Benefit

  • Lương tháng 13

  • Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước

  • Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm theo quy định Nhà Nước

Apply For This Job

Prepare a PDF for your resume and fill the following form. We will contact you as soon as possible.